• A   torony
 • A1  feljárat az orgonakarzatra
 • B    főhajó  
 • C    szentély
 • D    mellékhajók
 • E    sekrestye

 

 • 1   kapubástya
 • 2   a gondnok néhai lakása
 • 3   déli bejárat
 • 4   befalazott nyugati kapu
 • 5   északi bejárat
 • 6   sekrestyeajtó
 • 7   néhai bástyák

 

A rajz a nagyszebeni Monumenta kiadó gondozásában megjelenő " Baudenkmäler in Siebenbürgen " 50. füzetében közölt alaprajz alapján készült .

                                                      

vissza 

                                                                     © Molnár Tamás     2005