Az északi  hajófal képeinek olvasata  

     ( Dana Jenei nyomán )

                          az északi hajófal alaprajza

                                                                      az északi hajófal alaprajza

1)     a felső sor balról jobbra ( az 1400 körüli ablaknyitás és a födém által részben megszakítva ill. takarva ) :

 Teremtés

-         a világosság és sötétség elválasztása

-         csillagok teremtése

-         növények teremtése

-         madarak,halak,állatok teremtése

-         Éva teremtése Ádám bordájából

-         Ádám és Éva a paradicsomban

-         Bűnbeesés

-         kiűzetés a paradicsomból

-         a földművelő Ádám és gyermekét szoptató Éva

-         Ábel  áldozatot mutat be

-         Káin megöli Ábelt

 ( az utána következő kép, ami Káint egyedül ábrázolta, ma már nem látható)

 

2)     Következő sor, jobbról balra :

        Jézus születése és gyermekkora

-         Szentháromság-ábrázolás

-          angyali örömhír

        a két ablak közötti térben :  

-         napkeleti bölcsek hódolata  

-    Heródes parancsa

-         csecsemőgyilkosság  

      az ablaktól balra :

-         menekülés Egyiptomba

-         Jézust bemutatják a főpapoknak  ( 1915-ben Éber látta még az ezután következő, a 12 éves Jézust ábrázoló képet)

3)     Harmadik sor , balról jobbra  :

    Passió

-         az első két kép tönkrement (Utolsó vacsora, Getsemane)

-         Jézus elfogatása  

      Jézus elfogatása

-         Jézus Annás és Kajafás előtt

-         megostoroztatás

-         Jézus Heródes előtt

-         töviskorona

-         Ecce Homo  

     

-         fájdalmak útja  ( Simon segít a kereszt vitelében )

-         keresztrefeszítés

-         Jézus a kereszten

-         a római katona lándzsát szúr Jézus oldalába

4)     Negyedik regiszter,jobbról balra :

      a Golgota után 

-         levétel a keresztről

-         pieta

-         sírbatétel  

                             a sírbatétel jelenete

-         feltámadás

-         „noli me tangere“-( „ne illess engemet“ )  

-         hitetlen Tamás

-         mennybemenetel

-         Szűz Mária halála                                                                                                                                      ( bizánci  módon, Máriát fekve ábrázolják, távozó,  csecsemőként szimbolizált lelkét angyalok viszik a  mennybe.)  

                                              A kép a Kárpátok.info-ról származik

-         Mária mennybemenetele

-         egy angyal és egy ismeretlen szent

-         egy szent mártiriuma

5)     Az  ötödik sáv  

     mártir-szenteket  ábrázol  

        férfi és női szent ( talán Szt. Katalin )

                                                          A kép a Kárpátok.info-ról származik

-         Szent János és Szent Katalin a bal szélen,

-         Szent Katalin Jézussal ?

-         Szent Antal megkísértése ?

 

  A leírt ábrázolások túlnyomó többsége manapság már csak sejthető .

 

vissza

 

                                                                        © Molnár Tamás     2005