Almakerék  szárnyasoltára

 

„ A 15. század közepén országszerte elterjedtek a zárható szárnyakból és középső szekrényből álló szárnyasoltárok. Ezek egyszerűbb változata festett táblákból állt, amelyeket szintén festett háromszögletű oromzatok sora kísért. E típus egyik emléke a szepességi Mateóc -Kis-Lengyelországban is dolgozó mester által festett -oltára. Lengyel kapcsolatokat mutat a liptószentmáriai oltár mesterének művészete is. A szárnyasoltárok faragott oromzattal gazdagított változatát képviseli az erdélyi Almakerék főoltára." ( Buzás Gergely A Pannon reneszánsz-oldalról  )

          A csukott oltáron a következő képeket látjuk :  

        Mihály arkangyal          angyali örömhír         Mária Erzsébettel            Szent György
           körülmetélés     bemutatás a templomban 

 

                Mihály arkangyal            angyali örömhír       

    Mária Erzsébettel  Flórián Csaba felvétele

                 

               Szent György
               körülmetélés

       bemutatas a templomban. Flórián Csaba felvétele

        A nyitott, ünnepnapi oltár képei :  

     Jézus születése

Szent Katalin

   Maestŕ : Szűz Mária a kisdeddel ,
   zenélő angyalokkal és az
   templomalapítók  képeivel

Szent Ágota

  Szűz Mária
  mennybemenetele

    Bethlehemi bölcsek

Szent Borbála

Szent Margit

  Szűz Mária
  halála

                  Az alábbi kép különböző pontjaira kattintva, kinagyított részleteiben is megnézheteted az oltárt 

Jézus születése Szűz Mária  a kisdeddel Szűz Mária mennybemenetele Szent Katalin és Szent Borbála Szent Ágota és Szent Margit A napkeleti bölcsek Szűz Mária halála

A predellán a Vir dolorum (fájdalmak férfija) látható : Jézust balról Mária, jobbról János fogja közre. Az oltár faragott oromzatának  ( restaurálása előtt 80%-ban megsemmisülve) alkotója ugyancsak a keresztrefeszítés történetét dolgozta fel .

Richter szerint az almakeréki Mária-oltárt  a végek mindenkor megkéső művészetének iskolapéldájaként tarthatjuk számon. Keletkezésének időpontját nem tehetjük 1460 előttire. Ugyancsak nem valószínű, hogy egyetlen művész alkotásával lenne dolgunk. Dél-tiroli-olasz behatást fedezni fel rajta, ami a közös cseh gyökerekre utal. (A Mária halálát ábrázoló kép meglepő rokonságot mutat a Peuren-i Szt.Zsigmond tempom szárnyasoltárán találhatóval.)

 

 

vissza

 

                                                                   © Molnár Tamás  2005