A  szentély  falfestményei

A hajóból a szentélybe érve az északi oldalon kezdjük el szemlélődésünket . Az első három , az ÉK-oldal ablakáig tartó szegmens az utolsó vacsorától  Mária megdicsőüléséig vezet . A történet az északi oldal  hajó felőli lunettájából  jobbkéz felé indul, mígnem S- betüt leírva - a bibliából ismert sorrendet  nem mindig betartva , a keleti oldal ablakánál végződik . Az egyes jelenetek tematikája :

  • utolsó vacsora / Jézus megmossa tanítványai lábát
  • Getsemane / Jézus elfogatása
  • Jézus Kajafás előtt , alatta
  • keresztút
  • ostorozás / töviskorona
  • Júdás öngyilkossága / ettől balra, tehát az ismert kronológiát fejre állítva  : Júdás elárulja Jézusát / keresztrefeszítés .

 A mellékelt rajz a szentély kiterített oldalfalait  ábrázolja . Az egér mozgatásával a festmények elhelyezéséről alkothatsz általános képet,   rákattintva a kinagyított részleteket  is láthatod.

 

az utolsó vacsora és a tanítványai lábát mosó Jézus Getsemane A déli falon Szt.György,Mihály arkangyal,Szt.Lőrinc,Domokos és Ferenc,a magyar szent királyok,Mária megkoronázása,Szt.Anna-és Kristóf látható Getsemane Jézus Kajafás előtt , keresztút, feltámadás és Mária az égi trónuson Getsemane töviskorona és megostorozás Júdás árulása, öngyilkossága és a keresztrefeszítés feltámadás,vir dolorum, noli me tangere püspökök, szentek, vir dolorum, dekoráció

       

Továbbhaladva az Apafiak 14.sz. végén nyitott gótikus ablakai dúsan díszített bélleteinek szentjeivel találkozunk . Az oltár mögötii tér falán szemmagasságban 14 négyzetbe elhelyezve,  dekoratív elemek között  püspökök, női- és férfi szentek alakjait és egy újabb vir dolorumot  fedezünk fel. A déli gótikus ablakívben a szakirodalom egy sárkányábrázolásról és a cet gyomrából visszatérő Jónásról is tud .

A déli szentélyfal festményei :

  • legfelül : Szent György harca a sárkánnyal / Mihály arkangyal és Szent Lőrinc a rostéllyal
  • Szent Domokos és Szent Ferenc, // a kerek ablak fölött kerubin-szerafin kettős // Szt.Gellért a magyar Szent Királyok : László, István és Imre társaságában. Az ötödik alakot egyes források a  francia Szent Lajosnak tartják.
  • a legalsó regiszter képei : Mária megkoronázása, Szt.Anna harmadmagával, végül Szent Kristóf zárja  a szentély falfestményeinek sorát . 

            vissza

 

                                                              © Molnár Tamás  2005