Az almakeréki evangélikus templom  szentélyének mennyezetfestményei

    

A keleten a  nyolcszög öt oldalával záruló szentély boltozatát két gyámkő zárja, ugyanis a hajó felőli négyes tagozású keresztboltozat kelet felé egy polygon résszel egészül ki . A keleti zárókő hordozza a már említett Apafi-címert  . 

 

                        

A keresztboltozat délnyugati felén Jézus gyermekkorából vett jeleneteket látunk :  Angyali üzenet, Jézus születése, Királyok imádása, Jézus bemutatása a templomban.  

 

  

 

Az angyali üzeneten a szokásos ábrázolástól, azaz a Máriának örömhírt hozó angyalon kívül ezúttal a fiát a Földre küldő Atyaúristen képével is találkozunk. 

                   

 

                       

A napkeleti bölcsek hódolatát megjelenítő mennyezetfestmény erősen megrongálódott . 

                      

      

         

Jézus születése . A képen József tartja az újszülöttet karjában, jól kivehető : minden bizonnyal fürdetésre készül a Szent család.

             

Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban      

 

 A keresztboltozat északkeleti felén a négy nagy nyugati egyházatya elevenedik meg : Szent Ambrus ,   Szent Ágoston, Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely.  A szakirodalom más forrásai "egyszerűen" a négy evangélistát, Márkot,Lukácsot,Jánost és Mátét látják az alábbi képeken.

 

          

            Szent Ambrus  vagy Márk evangélista     

            

                   Szent Ágoston vagy Lukács 

                                           

            

Szent Jeromos  vagy János evangélista, szimbólumával, a sassal  

         

így is értelmezhető  : a Máté evangélistát jelentő angyal könyvet hoz Nagy Szent Gergelynek

         

polygon tagozódású szentélyboltozat, tehát a  keleti, oltár fölötti- és mögötti mennyezetrészen,  mártír szüzek trónolnak attributumaik  társaságában . Az öt szelvény mindegyikében két-két szent foglal helyet, - észak felől indulva, a következő párosításban : 

  • Szent Ágnes és Dorottya

  • Orsolya és Katalin

  • Cecilia Margittal

  • Borbála Luciával

  • végezetül pedig Ágotát Szent Apollónia társaságában látjuk .

 

     

                                Szent Dorottya

     

         

                         Szent Cecilia 

       

                

                               Szent Borbála 

         

                                 Szent Katalin

   

     

                                Szent Apollónia 

 

                     

                                     Szent Orsolya   

                    

                                   Szent Ágota 

                      

                                          Szent Lucia

 

       

                                Szent Ágnes 

 

     

                                      Szent Margit

 

A szentély festményei észak-olasz hatásról tanúskodnak, amit a 14. sz végén észak- Itáliában ( Treviso és Trento városaiban) is dolgozó cseh mesterek hozhattak magukkal Almakerékre. ( A 14. sz-i cseh festészetre erős hatást gyakorolt Tomaso da Modena, akinek kapcsolatai Siennán keresztül vezettek az avignoni pápai udvarhoz, ahol akkorjában Simone Martini s utódai tevékenykedtek. )

 

     vissza

 

 

                                                                                   © Molnár Tamás  2005