Barcaszenpéter        ( Petersberg / Sânpetru )

            

 

 

 

             Georg Gerster fotója Barcaszentpéter evangélikus templomáról

                    

 

 

 

                     

                        terkepnagy_1.jpg (101140 Byte)

 

 

Brassótól  északra , mindössze 5 km-re  a várostól  fekszik Barcaszentpéter . Háromszékrõl jövet a 11-es útról Szászhermány felé térünk le , ahonnan  2 km-es aszfaltozott úton érjük el a falut . Marosásárhely felõl érkezvén a botfalusi Cukorgyár-telepen keresztül közelítjük meg.  

 

                                                     

A német lovagrend által alapított Barcaszent-pétert IV. Béla 1240-márc. 21.-én kelt adomá-nyozó levelében , Ecclesia Mons sancti Petri-ként említik elõször. ( Zimmermann ,Werner , Müller: Urkun-denbuch zut Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen I-IV.Hermann-stadt 1892-1937)     Ezen adományozó levélnek ( amely egyébként kiemeli hogy  ,az adományozás idején az illetõ falvak kivétel nélkül „templomosak voltak” )  köszönhetõ , hogy a templom - a  német  lovagok 1225-ös távozása után  -, a prázsmári , földvári és szászhermányival egyetemben a ciszterciek kezére kerül . Míg  eme három templom szerkezetében és díszítésében a mai napig érzõdik az erõteljes kerci hatás , Barcaszentpéteren "csak" 18.sz-i templomhajót és 19. sz-i tornyot láthatunk  . 

 

Plébánosa 1395-ben Nycolaus brassói dékán . A helység 1415-ben Petersberg , 1421-ben villa Zenth Peter formában fordul elõ. A barcaszentpéteri mezõkön ütközik meg Báthory Gábor 1611-ben a késõbb lengyel segítséggel gyõzedelmeskedõ Ráduly vajdával , ugyancsak itt játszódik le az elsõ székely-orosz csata , 1849-ben . A 18.sz.-ban lutheránus anyaegyház .1786 -ban 1222 lakosa volt ,1900 -ben 2173 , közülük 1183 szász- , 942 román- , 47 magyar nemzetiségû .1941-ben  a lakosság 46,7 %-a még német anyanyelvû, 1992 jan. 1-én 334 szász lakta a falut , 2003 júliusában 148 , 2009-ben 136. ( forrás: www.sanpetru.ro  )

 

          

         Templombelső    ( a kép a Magyarországi várak oldalról származik )

                                

                               

                                                      

                                                          

                                                             Radu Oltean rajza

 

A reformáció idején lutheránussá vált lakosság számára az 1600-as és 1658-as tatár betörések idején a hármas fallal övezett erõdtemplom nyújt menedéket , melynek védõfalai mai napig is nagyrészben épen állnak . A védelmet a falakon kívül a három négyszögû , egy ötszögû és a bejárat fölötti kaputorony biztosította .  A 8 m magas belsõ falak , úgy mint a legtöbb barcasági erõdített templom esetében , itt is kétszintes lakó- és éléskamrákat  rejtenek. 

 

                    

                          Az erődített templom alaprajza  ( W.Horvath nyomán )

   

                                                   

                                               Éléskamrák  az udvaron

 

A bástyák  15.sz-i építmények , közülük az észak-keleti  boltíves mennyezetû kápolnát rejt , amely valószínüleg  „az egykori kolostorhoz tartozott ”  (Léstyán)  A kápolna falfestményei a 14. sz.második felébõl származnak , az utóbbi években a román műemlékvédelem folytatott itt munkálatokat.  Ma a freskók újra megtekinthetõk . 

 

A festmények  tematikája :  Mária megkoronázása, alatta Krisztus az apostolokkal  ; szentmise : kezében ostyát tartó pap , jócselekedetek által szabadult lelkek társaságában - korhű szász öltözetben ábrázolva- (ez a kép arra utal, hogy  ez  itt valamikor a temetkezési kápolna lehetett ) , alatta   Szt.-Mihály a mérleggel, tőle balra ostya fölött lebegő Immanuel .  A jelenlegi bejárat  fölött Szt.-István megkövezése , ettől balra , minuszkuláris írás felett a sátánnal küzdõ Szt.-Mihály látható. 

 

             maria megkoronazasa elte.jpg (268696 Byte)

                Mária megkoronázása , alatta Jézus a tanítványokkal

                              lelkek-szentmihaly.jpg (154134 Byte)

 Felül a kezében ostyát tartó pap elé járuló megtért lelkeket , az alsó kép középpontjában , alig kivehetően - ostya  fölött lebegő Immanuelt  ,  jobbra tőle Szent Mihályt látjuk a mérleggel.  ( H.P.Grumpe felvétele )

             

             utsoitelet.jpg (500539 Byte)

 

                             szentmihaly.jpg (148493 Byte)

                                 Az Utolsó Ítélet  ( H.P.Grumpe felvétele )

                    Az igazak és gonoszok megmérettetését az utolsó ítéletkor Szent Mihály végzi. 

                                                                    ( H.P.Grumpe felvétele )

 

         
    

                      Szent Mihály két angyal segítségével legyőzi a sátánt

 

                                             Szent István vértanú megkövezése 

 

A valamikori , háromhajós bazilika a 13.sz. elején épült , így feltehetõleg a Barcaság legrégebbi temploma volt . Tornya 1713-ban összeomlik , az 1788- ban felépített (új) torony 1792-ben rádõl a ( még eredeti ) templomhajóra , aminek következtében 1794-ben klasszicista stílusú csarnoktemplom építéséhez fognak hozzá . A jelenleg látható torony 1817-ben épült. Két harangja közül a nagyobbik 1640-bõl , a kisebbik  1456-ból származik . 

Utóbbin a köv. minuszkuláris felirat áll : o rex ° glorie °  ihesv ° xpriste ° veni ° cvm ° pace ° anno ° dni °  m ° cccc ° lvi 1929 után az egykori Barcasági Múzeumba kerül , ma a  Brassói Megyei Múzeum örzi . Az 1826-ból származó orgona Johann Thois (1769-1830) alkotása.  

A régi templomból maradt ránk az oltár mögött õrzött két boltozati zárókõ , egyikükön a falu névadóját , a kezében kulcsot tartó Szent Péter domborművét  , a másikon Agnus dei - ábrázolást  látunk

      

 

                                  

 

                               Bogdan Balaban fotója

              

 

 

                  

 

                                    Szent Péter-dombormű

                            

 

                

   

 

                               Isten báránya

   

 

 

Kapcsolódó oldalak : Hans Peter Grumpe fotói  Barcaszentpéterről

                                      

                                      Petersberg

 

                                      Petersberg in Siebenbürgen

  

                                      Barcaszentpéter-fotókMagyarországi várak - oldalon

 

Az erődtemplom  vasárnap és hétfő kivételével minden nap látogatható . 

Belépti díj felnőtteknek : 2 lej fejenként.                           

Kapcsolat : Pfarrer Dr. Peter Klein Herrenzeile 643, RO-507190 Petersberg/Sânpetru/BV, Tel. 0268/360550, Fax. 0268/360635 Pfarramt.Petersberg@gmx.at

          

 

 

vissza :     a fõoldalra    a templomokhoz    a lap elejére  

 

 

 

                                                                                                                           © Molnár Tamás   2003-2010