Berethalom  ( Birthälm / Biertan )
                       A helység első említése 1283-ból való , "Joannes de Berthalom” plébánosáról   lévén szó,  aki  a mai templom elődjében szolgálhatott. 1315 -ben Berethalm , 1468-ban Berethalom néven található az oklevelekben. 1930-ban 2331 lakosa közül még 1228 németajkú, 1996-ra számuk 70-re sorvadt.

                                                                                  

A  Nagyküküllő egyik déli mellékvölgyében fekvő települést a Medgyes-Segesvár közötti 14-es számozású megyei útról , fenti térképen a 26-os számmal jelölt Szászsárosnál  ( Șaros pe Târnave )
letérve közelítjük meg.

  1440-es oklevél szerint , a  Szűz Mária tiszteletére szentelt berethalmi,- jelenleg szász evangélikus - erődtemplom a csarnoképítkezés egyik utolsó példája. 1572 -tõl  püspöki székhelyként mûködött , de  ezt Georg Daniel Teutsch püspök 1867-ben Szebenbe költöztette. A templom 1993-ban felkerült az UNESCO  kultúrörökség-listájára .
   

                     

A háromhajós templom hálóboltozatát 9 db nyolcszögû oszlop tartja. A csillagboltozattal fedett , félnyocszöggel záródó 18 m hosszúságú szentély a fõhajóhoz viszonyítva túlméretezett , csúcsíves diadalívvel kapcsolódik hozzá.

A diadalíven az 1522-es évszám olvasható. A szentélyt háromosztatú csúcsíves ablakok világítják meg . Az ablakmûvek halhólyagos motívumai a templomcsarnok már reneszanszt sugalló tágasságával szemben, késõgót eredetrõl tanúskodnak  .

                                                                                                                           
                  

                     
    
                   

A régi templomból  a kettõs, pálcaműves keretezésû nyugati fõkapu , ( a gyámköves szemöldökkapu  késõ erdélyi képviselõje ) valamint  a szentély alapfalainak  ablakmagasságig  terjedõ része maradt meg.
 
 
                                          
A második templom építését a 15. sz.-ban kezdik el (ebbõl az idõbõl származik  -1432 és 1439 - a két harang ) és 1524-ben fejezik be . Ekkor kerülnek a nyugati kapu fölé II. Ulászló (1490-1516 ) és Zápolya  János (1526-1540) címerei. Az 1524-es évszámot látni a  bal  ikerkapu faragott faajtaján is.

A sekrestyeajtó faragott kerete gyámköves szemöldökû , a faajtó aprólékos intarzia-munkája az 1515-ös évszámot viseli.  1513 - ból való az ajtó fölötti dombormű.

       

     
A díszes,faragott padokat a segesvári Reichmut János mester 1514-1524 között készítette .A kõbõl faragott keresztelõmedence értékes koragót kelléke a templomnak , úgymint a falakat borító anatóliai szõnyegek is .

                          
                                         

A Wikipedia Berethalomról

 

vissza   :   a fõoldalra    a templomokhoz     a lap tetejére  

                                                               

                                                                                                                                 © Molnár Tamás  2002-2015