Főoldal
Keresés
Elérhetőség
Sajtófigyelő
Hírek
Honlapajánló
Turizmus
Hírek
Régi hírek
Statisztikák
Tagok: 20
Hírek: 121
Webcímek: 4
Látogatók: 139211

A madéfalvi emlékmű elődjei PDF Nyomtatás Email
Hargita Népe
Talán azt a címet is adhattam volna ennek az írásnak, hogy: Amikor II. József Csíkban járt. Ugyanis 1773-ban, Henter Ádám főkirálybírósága idején Háromszék felől érkezve, Zsögöd érintésével Csíkszeredába is ellátogatott. Külön epizódja e körútjának, hogy Csíkszépvízen egy József nevű módos örmény házában töltött éjszaka után, másnap a gyimesi vámot látogatta meg (Szőcs János történész szíves közlése). Valószínűleg visszafelé ejtette útjába Madéfalvát, mely számára sem lehetett valami kellemes emlékeket idéző „kitérő".
Egyébként azért érkezett e tájakra, hogy a madéfalvi öldöklést követően meggyőződjön, mennyire fogott a császári véres regula a renitenskedő székelyeken. Mai szóval élve, katonai díszszemlét tartott a határőrséggel megbízott hadtestek fölött. Nos, ez időben a madéfalvi öldöklés áldozatai emlékére a Vészhalmon egy fakereszt állt, melyre az akkori hatalom ezt vésette rá: Domita siculorum superbia hic jacet (nyers magyarosítással azt jelenti, hogy: Itt nyugszik a székelyek gőgje). Viszont válaszul a kereszt túloldalára az áldozatok hozzátartozói a következő szöveget rótták fel: Itt emelt magának a gonoszság Oltárt / Mond el hóhérinkra a CIX-ik Soltárt (a 109. átokzsoltárról van szó). Állítólag - Endes Miklós is említi - a császár emiatt megparancsolta e fakereszt eltávolítását. Sokszor emeltek még ezután is emléket e helyre a véres farsangra emlékező utódok, de általában a gubernium (főkormányszék) parancsára ezeket is el kellett tüntetni. Kőkereszte(ke)t is állítottak a Vészhalmon, többek között 1769-ben egy nagyajtai Cserei Zsuzsanna nevű asszony is, akinek szintén lehet(tek) itt elhantolt halottja(i).

Kevesen tudják viszont azt, hogy a csíkszentmihályi templomkertben található az a kőkereszt, mely eredetileg szintén a Vészhalmon állt. A magas kőoszlop felső díszített oromzatán a Siculicidium szó olvasható. Törzsének három oldalán mívesen faragott életfamotívumok láthatók. Az előoldalon sajnos már alig olvasható szöveget betűzgetek: A madef(alván) elveszett..., továbbá két név: Buzás János 1755-1806 (valószínűleg születésének és elhalálozásának ideje), valamint Buzás András neve vehető ki. Hogyan került e kereszt a cinterembe? - ennek a történetét próbáljuk megfejteni. Orbán Balázs erről csupán annyit említ, hogy a közhiedelem szerint ez volt a madéfalvi Vészhalmon álló eredeti kőkereszt, melyet kormányrendeletből onnan elmozdíttatván egy szentmihályi ember hozott ide, s halálakor helyezték azt utódai sírjára.

Sárig Lajos, csíkszentmihályi kántor néhai Szőcs Vincétől - aki gyűjtötte a szülőfaluja történetére vonatkozó adatokat - hallotta, hogy Buzás János szekéren, szalmába rejtve menekítette a kőkereszt elemeit Szentmihályra. Feltételezhetően azért, mert talán valamelyik családtag (lehetett az édesapja is) szintén az öldöklésben vesztette életét. Meglehet, hogy épp e templomkertben temették el, de az sem kizárt, hogy a vészhalmi közös sírban hantolták el. Az viszont biztos, hogy Buzás Jánost ide temették (az évszámok rá vonatkoznak). A kereszttörzsön szereplő másik név, Buzás András kiléte viszont tisztázatlan (lehetett ő vértanú? - netán későbbi leszármazott is).

Buzás Árpád csíkrákosi plébános családfája eredeztetése időben nagyban egyezik a kőoszlophoz fűződő történettel, ugyanis az ő ükapja volt a keresztmenekítő Buzás János. Akárhogy is volt, a tények azt igazolják, hogy a jelenlegi monumentális emlékművet megelőzően minden korban, a tiltás ellenére Vészhalmon mindig állt valamilyen kereszt. A csíkszentmihályi kőkeresztet a rendszerváltás után a madéfalviak szerették volna visszaállítani eredeti helyére, a falubeliek viszont ebbe nem egyeztek bele - mondja Sárig Lajos.

Itt is jó helyen van, hiszen nem akármilyen történet tárgyi bizonyítéka, viszont nem ártana hozzáértő restaurátor közreműködésével megtisztítani az emlékjelet. Valószínűleg a most olvashatatlan szöveg is megfejthetőbb lehetne ezáltal.

KRISTÓ TIBOR

 
< Előző

Könyvajánló
konyvweblap
Honlapajánló
szavisz_kicsi
poganyhavaspicike
ajnadpanziopici
pici_kis
© Copyright 2007 - 2009 Csíkszentmihály