Ritka műemlék a megyében

(vajda)

Szeretnék felújítani az Árpád-kori templomot

1908-beli kutatás eredménye igazolta, hogy a mai felfalusi református egyház tulajdonában levô Árpád-kori templomot mintegy 800 évvel ezelôtt, 1146-1200 között, II. Géza magyar király idejében építették a betelepített szászok. Erre utal a román stílusú szentély. A hajó IV. Béla-kori, errôl a falba helyezett téglák tanúskodnak. A templom udvarán levô temetôt pedig Szent László rendelete után kezdték használni. E történelmi műemléket szeretné az egyházközség felújítani. Ez ügyben tettek lépéseket nemrégiben.

Vajda Domokos református lelkész elmondta, felvette a kapcsolatot Keresztes Géza műépítésszel, műemlékszakértôvel, akinek segítségével összeállítják majd azt a dokumentációt, aminek alapján elkészülhet a felújítási terv. Igen komplex vizsgálatokat kell végezni, hiszen talajtani, régészeti, épületerôsségi, művészettörténeti tanulmányokat kell végezni. A romtemplom még tartogathat meglepetéseket, mert néhány nappal ezelôtt, amikor az épület alapját vizsgálták, az árokból emberi csontok kerültek elô. Még nem lehet megítélni, mennyibe kerül majd a felújítás, az épület állagmegôrzése. Dénes József, a Felfalusi Általános Iskola igazgatója az RMDSZ által nemrég Szászrégenben szervezett lakossági fórumon szóvá tette a templomjavítási szándékot. Borbély László, a találkozón jelen levô, területrendezéssel és középítkezéssel megbízott miniszter is megígérte, ha elkészül a terv és a munkálatok költségvetése, megpróbál segíteni. A megyei tanács nemrég különített el költségvetésébôl egy bizonyos összeget, amelyre templomjavítási kiadások fedezésére lehet majd pályázni. Mindkét lehetôséggel szeretnének próbálkozni.

– Idegenforgalmi látványosságként, érdekességként is megpróbáljuk majd "értékesíteni" a templomot, ehhez azonban az kell, hogy a környéket is tegye rendbe a helyi tanács – mondta lapunknak Vajda Domokos lelkipásztor.

A helyi önkormányzat támogatja a romtemplom felújítását – tudtuk meg Páll Dénes alpolgármestertôl. Igaz, szűk a költségvetés, anyagiakban nem sokat ígérhetnek. A templom közvetlen szomszédságába piacot akart létesíteni a helyi tanács, ez esetben ennek más rendeltetést kell találni. Azonban nagyon nehéz rendet teremteni, hiszen az itt lakók közül sokan nem értékelik, hogy egy ilyen templom van a faluban. Az alpolgármester elmondta, a Szászrégen – Maroshévíz közötti fôútra háromnyelvű táblát helyeznek ki, ami jelzi a romtemplomot, hiszen ez nem közvetlenül az út mentén van. S a környék szépítésére is gondolnak. Korábban kitakarították a Maros partját, illetve a közeli árterületet.

– Az ügyintézésben, a dokumentációk, engedélyek beszerzésében személyesen segítem majd a református tiszteletest, hiszen valójában a község büszkesége kell legyen egy ilyen épített örökség – mondta az alpolgármester.

Ahogy az idôjárás megengedi, a régészeti kutatást is megkezdik a szakemberek, s remélhetôleg ezáltal többet is megtudhatunk megyénk egyik legrégibb templomáról.