Marosszentanna  ( Sântana de Mureş )

                 

                    Marosszentanna református temploma

                                Léstyán Ferenc felvétele

 

Marosvásárhely nem is olyan régen még Kossuth Lajosról elnevezett utcáján ( manapság a Calarasilor névre hallgat ) a Maros felé vesszük utunkat . A hídon átkelve , a  főút vonalát követve érkezünk meg Szentannára , ami mára a város peremnegyedévé  nőtte ki magát .  Itt, vigyázva , hogy ne  az éppen tegnap  betelepítettet kérdezzük meg , a református templom iránt érdeklődünk . 

               

                        

 

 

 

                  

 

A települést először a pápai tizedjegyzék 1332-  Phinta sacerdos de sancta Anna solvit V banales antiquos”-összefüggésben említi . 1375-ben  és 1451-ban “Villa Zenthanna”-ként jelentkezik a Székely Oklevéltárban , 1465-ben  a Diplomatarium  Thomas de Zenth Anna ecclesie plebanus “-áról tudósít .  Az 1567. évi regesztrumban 

5 kapuval jegyzik . (Orbán B.)  A falu a templom védőszentjéről kapta nevét .  A  17 -18. sz.-ban Lázár-birtok .  Határában gazdag őskori lelőhelyek vannak, melyekről a régészek önálló kultúrát, a marosszentannai kultúrát nevezték el

 

 

Téglából épült, egyhajós templom . Orbán  Balázs  az általa még látott vársánc nyomaiból egykori erődítését is feltételezte . Korban közel áll a 12.sz.-ban épített marosszentkirályi templomhoz. Félköríves apszissal záródó egyszerű dongaboltozatú széles szentélyét a 13. második felében emelték . Diadalíve is félköríves,  ablakait átalakították   A 20. sz. elején még fatorony állott a hajó nyugati oldalán , kapuja csúcsíves volt , melybe kisebb köríves keretet illesztettek .  A jelenleg látható tornyot  Benkő Károly építőmester építette 1930-ban . Ekkor  pusztult el a nyugati hajófal  falfestményeinek nagy része és az említett kapuzat. 

 

  

 „A templom középkori emlékei közé tartozik két harangja.  Az egyik, a nagyobb, nyolcmázsás, felirata szerint 1497-ből való: < O Rex glorie veni cum pace, ih(esus) n(azarenus/ r(ex) i(udeorum) 1497 > 

 A harang négy oldalán egyforma alakú körplakett Krisztust ábrázolja a kereszten, indadísz között. " 

( Léstyán )

 

                         

 

                                     harangfelirat.JPG (223240 Byte) 

 

 

 

                         

   

 

 

                                                 Az alább közölt fotók  nagyrészben Ianovits István Zsolt  Erdély középkori templomai és várai  c. oldaláról származnak.

           
       

                                

                 Félköríves szentségfülkéjének párkányzata szép román díszítésű 

 

                                                                  

          3265917_orig.jpg (221432 Byte)

                                             

                                              

 

                                               A szentannai szentély látképe

A  templom 14.sz. második feléből származó freskómaradványain az olasz korareneszánsz hatása érződik . Egykor  az egész templombelső és a külső homlokzatok is ki voltak festve.  A napjainkra  fennmaradt festmények  legnagyobb részét a szentély falain láthatjuk  A jelenetek eredetileg a boltozatra is kiterjedve, két sávban díszítették a falakat, legalul ornamentális sávval kiegészítve. A szentélyboltozatot egykor a megmaradt kevés töredék alapján a Maiestas Domini ábrázolása uralhatta.  Ma a következő falképek láthatók : 

-  A szentélyben és a diadalíven: Szent Anna harmadmagával ,  Szent Péter , Szent Pál, medalionok az ószövetségi próféták mellképeivel, Anjou (Toulous-i ) Szent Lajos alakja, az okos és balga szúzek lámpást tartó mellképei. 

-  Három apostol ülő alakja és az utolsó ítélet töredékei maradtak meg a nyugati hajófalon. A szentély freskóit 1911-12-ben a MOB kezdeményezésére Gróh István tárta fel , aki tanítványaival együtt akvarellmásolatokat is késztett a felszínre került részletekről. A legújabb , a templom egészére kiterjedő restaurálás 2000-2005 között történt. 

                         

                                                                 A Szent Anna harmadmagával "- kompozíció   ( a felvétel  a falkép restaurálása előtt  készült )

                 A szentély falának központi freskóján Szent Anna és a Szent család ábrázolását látjuk.  „ A  kompozíciót  a templom védőszentje, Szent Anna kitárt karú alakja uralja: ölében Mária és a gyermek Jézus (Mettercia – Szent Anna harmadmagával ).  Anna kitárt kezeit Szűz Mária két, szintén Mária nevű húga fejére helyezi, a hölgyek gyermekeiket köpenyének oltalma alá terelik.”  -         A középkori Magyarország egyik legkorábbi Mettercia –ábrázolása  előtt állunk,  párhuzamait  Kiszsomboron, Veleméren (1373) és  Siklóson (1400 körül) találjuk meg. Ezeknél is közelebb  áll a nemrég a Bihar megyei Feketegyarmaton  feltárt  Mettercia-falkép, ahol Szent Anna  kiterjesztett kezeit szintén a két Mária fejére helyezi A szentannai kompozíciót alul zenélő angyalok egészítik ki . 

 ( Forrás  :  Jékely Zsombor-Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben  - a Teleki László Alapívány kiadása , Budapest 2008 )

A  szentély ablaknyílásai mentén  Szent Pál és Szent Péter- ábrázolások  valamint egy azonosítatlan  szent  képmásai maradtak fenn  . A diadalív szentély felé eső oldalán is folytatódik a szentek arcképeinek sorozata . Itt találjuk Toulouse-i Szent Lajos képmását  . Valószínű , hogy a hajó felé néző oldal köríve  is egy arcképsort  takar . 

     

                                     Pál apostol

     

                                   Péter apostol

      

                            Toulouse-i Szent Lajos

 

               

A diadalív bélletén kerek medalionokban  10 ószövetségi,  kezükben írásszalagot tartó próféta ábrázolását láthatjuk A diadaladív tetején Dávid királyt írásszalag helyett lanttal festették meg.

A diadalív hajó felőli oldalán az okos és balga szüzek mellképei láthatók. Marosszentannán mindkét oldal szűzeit, úgy az üres lámpásaikat lefelé tartó balgákat, mint a jobb oldalon található okosakat is, dicsfénnyel ábrázolták.  

 

    9992234_orig.jpg (302225 Byte)            1609512_orig.jpg (340601 Byte)

A hajó nyugati falának  Utolsó ítéletéből csupán  a Leviatán és az elkárhozottak seregének töredékei maradtak meg ,a karzat magasságában  a néhai 12 apostol és Krisztus  egész oldalt kitöltő freskójából  három apostol ülő alakját láthatjuk napjainkban.

 

A déli hajófal külső oldalán három koronás szent álló alakjának töredéke még kivehető Elhelyezésükből arra következtethetünk, hogy Szent István, Szent Imre és  Szent László együttes ábrázolásának maradványával van dolgunk”  ( Jékely Zsombor-Kiss Lóránd:. i.m )

 

Újsághír 2005 december 3.-án : A restaurálási munkálatok befejezését követôen a marosszentannai református egyházközség december 4-én, vasárnap avatja fel a 700 éves műemlék templomot. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet nt. Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke. Jelen lesznek a magyarországi műemlékvédô bizottság azon tagjai is, akik támogatták a restaurálást.Marosszentanna   lelkipásztora :  Péter Júlia  
547565 Sântana de Mureş p. Tg. Mures    
Tel. 0265-323059
 
vissza :         a főoldalra      a templomokhoz      a lap elejére                                                                                               

                                                                                                                                                                  ©    Molnár Tamás    2002-2011