Marosszentgyörgy  katolikus temploma

Marosvásárhelyt  a DN 15 -ös jelzésű  úton Szászrégen irányába hagyjuk el . Szentgyörgy már régóta egybenőtt a várossal s így jól ki kell nyitnunk szemünket , hogy az útmenti földszintes házak sorában a mindössze egy utca által képezett határvonalat észrevegyük . Persze  helységnévtáblát is kereshetünk , s váltakozó szerencsével , rajta a Marosszentgyörgy feliratot ...( ha épp nincs lefestve... ) Az első domb tetejére érve jobbra térünk s a poros mellékutca  négyemeletes tömházait magunk mögött hagyva érkezünk meg Marosszentgyörgy katolikus templomához 

           .

 

 A Monumenta Vaticana 1332-ben említi először : „ Fabyanus sacerdos de Sancto Georgio solvit X banales antiquos “ -1408-ban Zenthgyurgh , 1423-ban Szentgyörgy,1452-ben Zenthgergh , 1567-ben Marosszentgyörgy formában fordul elő . A 15.-és 16.-sz.-ban részben a marosszentkirályi pálosok birtokolják . Tiszta katolikus lakossága a reformáció során reformátussá válik . 1659 decemberében a török pusztít a faluban , ezért Petki Dávid 1660-tól görögkeletieket telepít a megtizedelt székely lakosság helyére. Ebben az időben indul meg a cigányok beköltözése is , ami később a falu „Cigányszentgyörgy” közhasználatú elnevezéséhez vezet . Ugyancsak Petki az , aki 1680-ban , Apor István közreműködésével , visszaveszi a templomot a katolikus egyház birtokába , mely így filiális , 1936-tól pedig önállósított plépániatemplom lesz.  

A templom a 13. sz. második feléből származó , a 15.-16. század fordulóján gótikussá átépített egység . ( Az sincs kizárva, hogy már a XII. században létezett, mivel a Szent György-templomokat tartjuk a legkorábbiaknak . Léstyán 

 

         Az egyhajós , téglából rakott épület mai napig őrzi árpádkori jellegzetességeit : a szentély félköríves apszisát , diadalívét és keskeny románkori ablakait . A hajó déli oldalán az 1956. évi renováláskor
a vakolat alól befalazott ajtókeret került elő. Valószínüleg a kripta bejárata lehetett.  ( Léstyán )  

Déli keskeny , hosszú szentélyablaka fölött a főpárkányt csúcsos ívsor emeli ki . 1731-ben a  leégett tetőzet és beomlott mennyezet a templom teljes felújítását vonja maga után . A tornyot 1823-ban építették .

      
 

     

A templomhajó mennyezetének teljes felületét 1750-ből származó , négyszögletes , indás és virágmotívumos kazetták foglalják el . A 81 háromféle méretű tábla szerzője ismeretlen .

 

  


    

                                                               nagyítható

 

                                    Szent György-legenda

                                  Az egyetlen figurális , központi darab a névadó Szent György harcát ábrázolja a sárkánnyal .

           templombelső                      Szent György - oltár

 

A kazettás mennyezettel egyidős az oltárkép is amelyen  Szent György képe mellett a Petki család és Zichy Klára címere látható .

Marosszentgyörgy plébánosa: T. Baricz Lajos szentszéki tanácsos
Postacím: 4328-Sângeorgiu de Mures, Str. Scolii 316.; jud. Mures
Tel. 0265-258-654
Mobil: 0744-811-688  ( forrás : A Gyulafehérvári Katolikus Érsekség Honlapja  )

                         

                         vissza :         a főoldalra       a templomokhoz     az oldal tetejére

                                                                                                  

                                                                  ©  Molnár Tamás 2003-2009