Református templom
          Nagygalambfalva református temploma     Segesvárt elhagyva , az  E 60-as útról  Héjjasfalvánál  (Vânători )  Udvarhely felé térünk le . Székelykeresztúr után  a második faluban,  balra  a domboldalon áll Nagygalambfalva református temploma.

         

Első oklevélbeli említése 1333-ból  való , amikor papja , Jakab,  6 banálist fizet . Egy évvel később , a pápai tizedjegyzék szerint , Péter-papnak már csak 4 banálist kell fizetnie.  („Petrus sacerdos de villa Galamb solvit IIII banales antiquos“ )

Az első templom a 13.sz. végén épül.Hajója és a déli kapu fölött nyíló jobboldali ablak , románkori. Gótikus jegyeket viselnek  az ajtó-és ablakkeretek , a sokszögzáródású szentély bordás keresztboltozata, a sekrestyeajtó szemöldökgyámos kerete , az Anjou-liliomos címerpajzs.  Kazettás mennyezetét a küküllőszéplaki  id.ill. ifj.Rössler György készítette 1788-ban .
A hajóban 1970-ben  falképeket tártak fel , úgymint : a betegeket ápoló Szt.Erzsébet ( a templom védőszentje, -1235-ben avatták szentté) , Mária megkoronázása Krisztus és angyalok körében , míg a harmadik kép a Jézus felé kosarat nyujtó  Szent Dorottyát ábrázolja . A freskó a 14.sz utolsó negyedében készült. A hajót 1758-ban és 1788-ban  átalakítják .
      Gótikus és románkori ablak a déli bejárat fölött .A falkép egy gótikus hálóboltozat tervrajzaként szolgált .

 Nagygalambfalvi falfestmény  kattints !     A szentély átalakításával 1816-ban a homoródbenei (Meeburg) Peter Kleint bízták meg .A bordás boltozatot kazettás mennye-zet váltja fel, a diadalívet lebontják. Díszes szentségfülkéjét 1902-ben a Székely Nemzeti Múzeumba ( Sepsiszentgyörgy ) szállították .

Tornya  több szakaszban épült.Második szintje gótikus,a legfelső 1860-ból való.
 
      A déli kapu felirata :T.BORSAI N. CLÁRA  ASZSZONY KÖLTSÉGÉVEL          ANNO                1789     Templombelső  Templombelső a nyugati bejárat fölötti emeletes karzattal   

Nagygalambfalván született 1929-ben   Kányádi Sándor

                                                                              
Ide tartozik: Nagygalambfalva a Medibit oldalán
Nagygalambfalva református lekipásztorának postacíme :

Kányádi György , 537214 Porumbenii Mari str. Templomszeg nr. 180 jud. Harghita   

Tel.+40-266-244505 ,mobil : +40-744-633226


vissza        a főoldalra    a templomokhoz   a lap tetejére     


                                                                                       © Molnár Tamás  2002