Nagypetri református temploma 2006 tavaszán                                        

 

                                         Nagypetri református temploma

A kalotaszegi Bánffyhunyadról jövet , az 1G-jelzésű országúton, az Almási medencében haladunk a Szilágyság felé. Középlaknál jobbra térve, a valamikor aszfaltburkolatú ( 2006 nyarán erősen rossz állapotban találtatott ), Egeresen át Kolozsvárra vezető úton érkezünk Nagypetribe. A meredek domboldalon álló, fák mögé rejtett református műemléktemplom az elmúlt években alapos felújításon esett át. Az új zsindelyezést székelyföldi mesteremberek végezték, a kazettás mennyezet még felújításra vár. 

                  

 

A helység 1370-ben , I.(Nagy) Lajos (1342-1382)  Almás várát  Bebek Györgynek adományozó okiratában jelentkezik először, Petri néven . A  következő három évszázadban Nygpetri, Naghpetry, Nagi Petri formában is előfordul. Egy 1509-ből származó oklevélből megtudjuk, hogy a templom egykoron Szent Katalin tiszteletére volt szentelve: „Ecclesie Beate Caterine virginis”.

     

            2006 áprilisában, ibolyanyíláskor

 

          Nagypetri - templombelső. A felvétel az Ég mennyezeti c. honlapról származik

 

   A templom XV.sz.-i stílusjegyeket hordoz magán: többszögű záródású szentély , csúcsíves szentségfülke az északi falban , de a románkori ablakok korábbi eredetre utalnak .

 

 

                                                          A fotómontázs az Ég mennyezeti c. honlapról származik. Rákattintva odajutsz

                            A 67 mennyezetkazetta nagy része (54) Zilahi Asztalos István munkája 1713-ból  .  Párat közülük nagy felbontásban  is megtekinthetsz .

 

  A hajó 1769–es bővítése során keletkező új teret id.Umling Lőrinc és kisebbik fia, János 13 táblájával borítják.    „ E Menyezet virágozodot Umling János …“ Ezeket, a Zilahi-kazettákat három oldalról körülölelve, a  nyugati hajórészben helyezték el.

 

      a jobb alsó kazetta felirata :...E Menyezet virágozodot Umling János …                                   id. Umling Lőrinc-féle hangvető Nagypetri ref. templomában 

                                                         A szószékkorona is 1769-es, id.Umling Lőrinc-munka. 

Egy évvel később nagyobbik, ugyancsak Lőrinc névre hallgató fia festette meg a legénykarzat olaszkancsós virágokat ábrázoló, világos alapon kevés piros színezésű 9 tábláját . 

 

 

 

 

 

                                A mellvéd alján a köv. feliratot olvassuk :

 „Praed. 12. Örvendezz Iffju a te Iffjuságodnak idején.Vidámitson meg tégedet a te Szived  Járj a te Szivednek kivánságiban Szemeidnek látásiban De meg tudjad hogy mind ezekért Itéletre von tégedet az Ur. Renovat. est Anno 1770 Die 14-nta Septembris in honorem Domini Per Laurentzium Umling.”  

        

           a teljes karzatot a képre kattintva tekintheted meg

 

A karzat aljának (nyakfacsaró helyzetbe elhelyezett) öt kazettája is az ő munkája : itt a galambábrázatú fakopácstól a fa tetején kuporgó egérfejű mókusig és a harsonát fúvó madárlábú szürke sárkányig mindent fellelhetünk, melyeket szerzőjének máshol elhelyezni minden bizonnyal megtiltatott volna...  

          

          a mókus meg a fakopács

              

        zenekedvelő  sárkány...

A templom orgonája 1858-ból származik.

Ide tartozik :

A Duna-televízió műsora Nagypetri református  templomáról

Nagypetri református gyülekezete 2007-ben 215 lelket számlál .

Lelkipásztora : Kőrösi F. László   Postacíme : 457114 Petrindu  p. Almasu  jud. Sălaj 

telefon: 0260-626359  ;  mobil : 0744-844580

 

vissza :         a főoldalra    a templomokhoz    az oldal tetejére


                                                                         
                                                         © Molnár Tamás  2007-2009