Ifj. Umling Lőrinc  kazettái  a nyugati karzat mellvédjén. 

 

                                          

                    Praed. 12. Örvendezz Iffju a te Iffjuságodnak idején.Vidámitson meg tégedet a te Szived  Járj a te Szivednek kiván....

 

                                          

                              ....mitson meg tégedet a te Szived  Járj a te Szivednek kivánságiban Szemeidnek látásiban D ....

              

                                         

                                               .... De meg tudjad hogy mind ezekért Itéletre von tégedet az Ur. Reno....

 

                                         

                              ....Renovat. est Anno 1770 Die 14-nta Septembris in honorem Domini Per Laurentzium Umling.