Nyárádszentmárton_unitárius_temploma.jpg (514137 Byte)

                  Nyárádszentmárton unitárius temploma

 

 

Kiindulópontként ezúttal is Marosvásárhelyt vesszük , ahonnan a Brassóba vezető 13-as  főúton indulunk el ,majd Ákosfalván a 151 D jelzésűre letérve , Nyárádszeredába tartunk .A városkát a Főtérből balra nyíló kis utcán , hajtűkanyaros szerpentineken hagyjuk el , hogy néhány kilométer után a Jobbágyfalvával és Csíkfalvával egybenőtt Nyárádszentmártonba érkezzünk .  A falu unitárius templomában található Erdély egyik legrégebbi festett kazettás mennyezete 

 

 

                              

 

Az 1332-ben Sancto Martino ( Mon.Vat.) , 1453-ban  pedig Zenthmarthon (Sz.Oklt)  néven jelentkező helység templomának építési idejét a 13. sz.-ra teszik . Egyenes záródású régi szentélyéből csak félköríves keretezésű , befalazott sekrestyeajtaja , a csúcsíves diadalív - és a vakalakítású papiszék maradt meg . Déli és nyugati kapuja is csúcsíves

                   A déli kapu                                                       csúcsíves papiszék
 

A hajó nyugati karzatán található felirat szerint  Ali basa hadai 1661-ben úgy leégetik a templomot , hogy csak  falai maradnak meg . A hagyomány úgy tudja, hogy az ide menekültek is mind benneégnek. A templom helyreállításában ezután annak a Tóth Istvánnak van jelentős szerepe , akinek nevét az egyik , 1675-ből származó padon találjuk

 

Az északi falba Toroczkai József feleségének , Orbok Katának 1798-as sírköve van beépítve. A templom alatti kriptában Tóth  és Toroczkai-ősök pihennek .                           

1629-ig fa harangláb állott a templom mellett . A most látható tornyot 1698-ban segesvári kőművesek kezdik építeni  „de revoluciok kezdődvén azonban az országban ”( II.Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc) - félbemaradnak a munkálatok  .  

A zömök kőtorony építését , - melybe belefoglalják a régi homlokzatról származó dupla köríves vakablakot és a faragott körablakot is,  1702-ben júniusában folytatják és hat hét alatt be is fejezik . A négy fiatorony csak 1720-ra készül el  .

Kazettás mennyezete és karzata 1667-ben készült .  Az évszámot a ny.-i karzat bokrétás edényt  ábrázoló festményén és a mesterkazettán is megtaláljuk .

      Tóth István és bátyja , Mihály padja

                               Tóth István padja

    Orbok Kata síremléke

                    Orbok Kata 1798-as sírköve

                     B.Nagy Margit fotója

                              

                                 torony 1702- ből

 

                   románkori körablak

                                
a karzaton egy tömbből kialakított lócákat találunk

      

            

 

                       Évszámot viselő karzatfestmény

                   A karzat építési idejét jelző  festmény

 

A mennyezet 63 táblájával ( hosszában 9 , széltében 7 )  a közepes méretűek közé sorolható . Kelemen Lajos így írja le őket Művészettörténeti tanulmányai  I. kötetében : „..főleg piros , ritkábban kékes virágok és csokrok , más lapokon levéldíszítmények...reneszánsz babérkoszorúba foglalt levélmotívumok töltik be , s végül hat táblán az állatvilágból vett ábrázolások is helyet nyertek”

 


A középen található két feliratos kazetta egyikén ez olvasható : Illius in Laudem reparantur tecta perennem/Qui Deus est solus Primaque Causa Boni .  Fölötte a dátum - A:D:16 I 67 . - és a mennyezetfestők , Kozma Mihály , Havadi András asztalosok valamint Sipos János Dékány  nevét látjuk. 

 

Kelemen Lajos ennek kapcsán : „... a feliratos tábla közvetlen szomszédjában...egy-egy virágba harapó...elrajzolt hal dísztelenkedik. Nem különb a kígyó szomszédjába helyezett négy megölt delfin sem, mely ha csúfságáért méltó is lehetett az agyonnyilazásra , kár volt ezt a mennyezeten külön megörökíteni ” .... ( Gálfalvi Kozma Mihály  munkája egyébként a szentgericei , 1670-ből származó festett kazettás mennyezet is .)

      

        Mesterkazetta

 

                        

                          Többek között erről a tábláról dohog Kelemen Lajos

                                

                                       egy szép kazetta ( szerintem)

 

                    

                          

 

 

                                       

  

      Új   Új   Új         A teljes mennxezetet az alábbi képre kattintva  nagy felbontásban tekintheted meg  .   Forrás : AZ ÉG MENNYEZETI 

 

                                                                                     nyaradszentmarton_mennyezet_jpg_71510.jpg (5169306 Byte)

 

 

A templomot pihenőpadokkal ellátott fakerítés övezi , a bejárati lépcső mellett még ma is látható a „szégyenkő” , melyen a falu törvényei ellen vétkezőket állították pellengérre .( Az unitárius lelkész szerint : akkoriban elég volt még egy kő ...)

A templomkertbe áthelyezett régi cserefakapun az 1673-as évszám olvasható .

                         Nyári este a templomkertben                                                                       Kapu 1673-ból

 

Balás Árpád 1999-es „ Barangolások a Székelyföldön” c. könyvéből alábbi népességi adatokat  tudjuk meg :  371 lakosából 363 magyar , 8 cigány . Felekezeti hovatartozás szerint  29 római katolikus , 19 református , 270 unitárius és 53 más vallású  él a faluban .

A Duna-TV műsora a nyárádszentmártoni templomról 

 

Lelkész: Varga M. Sándor
547627 Mitreşti, jud. Mureş
Tel: 0265/588014, mobil: 0740/836644

                    

vissza        a főoldalra       a templomokhoz      az oldal elejére

                                                                                                   

 

                                                                                                                   ©  Molnár Tamás      2004- 2011