Nyomát    ( Maiad ) 

      nyomát.jpg (178831 Byte)                            

Marosvásárhelyről Brassó felé indulunk s a jelenleg Tudor-negyednek nevezett  tízemeletes tömbházak rengetegében a Nyárádszeredába  ( Miercurea Nirajului )  tartó megyei útra térünk. A városszéli falvakat  ( Jedd, Kebeleszentiván, Kebele ) magunk mögött hagyva a Nyomáti-tető szerpentinjeinek egyik kanyarából   ágazik le az újabban aszfalttal borított keskeny út a mély völgyben fekvő Nyomátra .

                

 

    1966-ban 543 lakosa volt ,az 1992-es népszámláláskor  már csak 400 , ebből 321 vallotta magát magyarnak , rajtuk kívül 68 cigány és 11 román élt a faluban. Felekezeti megoszlás szerint : 166 unitárius , 133  református , 33 katolikus , 11 román - ill. 12 cigány  nemzetiségű ortodox  , 56 egyéb vallású,ami  azt jelentheti , hogy valamelyik szekta tagjai .

 

 

A község első említése 1513-ból való , Monyath néven (  Székely Oklevéltár)  Az 1567. évi regesztrumban Monyat néven  9 kapuval szerepel , 1609-ben  “Possessio Monyath  alias Boldogasszony-falva”- ként jegyzik - , tehát a  a templom  és a  későbbi falu védőszentje is  Szűz Mária . A templom helyén , a hagyomány szerint egy kápolna állott,ahol egy Maniat nevű remete élt .

 

                          

             

                  

                              

                               nyomát belsoe.jpg (194138 Byte)

 Unitárius temploma a 13. sz.-ban épült  Ezt igazolja románkori szentélye és ablakai ,félköríves diadalíve , valamint a sekrestye befalazott félköríves ajtókerete . A reformáció előtti korra utalnak az előtünedező falfestmények. ( Léstyán Ferenc : Megszentelt kövek I. )
A sekrestyét a 19.sz.-ban lebontották , a hajót pedig átalakították.

                       mesterkazetta.jpg (52071 Byte)

      A kazettás mennyezetet  " KOVÁTZ PETER ASZTALOS TZINÁLTA ANNO D :  1753  8 JULI "

 

A templomot  2002  nyarán renoválás  közben láttuk .

Beszolgáló lelkész: Jakabházi Béla-Botond
547249 Maiad, jud. Mureş
Tel: 0265/268461

email : jakabhaz@email.ro


vissza   :     a főoldalra      a templomokhoz       a lap tetejére

                                                                                                    

                                                                                                                         ©   Molnár Tamás    2002-2011