A Nagy-Küküllő völgyében , Marosvásárhelytől 55-, Brassótól 117 km-re , az E 60-as úton  fekszik ( a középkori )  Erdély egyik legfontosabb városa , Segesvár.  A várat 1198-ban a II Géza (1141-1162 ) hívására érkező német telepesek alapítják . Egy 1280-as keltezésű okirat  Castrum Sex néven említi ,1298-ban Schespurch ,1367-ben Civitas de Seguswar , tehát városi rangú település .A plébánia alapítási időpontját Léstyán szerint 1143-körül kell keresni .1350-ben kezdik építeni,ovális formában, a 930 m hosszú  várfalakat . Eredetileg 4 m magasak ,a 15.sz-ban duplájára emelik , védőfolyósóval és lőrésekkel látják el . A 16 védőtoronyból ma már csak 9 áll . A legismertebb közülük , az óratorony,1627-ből származik . A városnak 1522-től iskolája van .                    

Első temploma , melynek javára már 1298-ban búcsút  engedélyez a pápa , a hegyen épül . A jelenlegi szentély alatt található kripta is ebből az időből származik .
Védőszentje Szt.-Miklós  ( 1444-es adásvételi oklevél  : „  eccl. parochialis beati Nicolai de Segeswar” ) .  A mai templom románkori elődjének  helyén áll .  Építésének kezdete 1309  (  „Johannes plebanus de Schesburg “) .
              

Háromhajós , hálóboltozatos csarnoktemplom . A kassai  Erzsébet- és a kolozsvári Szt.-Mihály templommal mutat stilisztikai rokonságot. A hajónak 10 db. hármas-és négyes osztatú gótikus ablaka van. 1480-ban fejezik be hálóboltozatát , a hajó építésének befejezését az északi kapu melletti 1429- es  évszám  jelzi .
                     
    

A 14-ik századi szentély és diadalív freskóit Bálint mester (Valentinus pictor) festette , úgymint : Szt.Mihály,.Szt. Orsolya a nyíllal, Veronika kendője, míg a déli és északi oldalhajó festményei Jacobus Kendlingertől  származnak (A Szt.-Ferenc legenda , Jézus szenvedése, Szt.-György ). Az 1483-88 között készült munkákat 1777-ben bemeszelték . 1934-ben tárták őket újra fel .
  az északi mellékhajó freskója   

Szent- György 

A későgót szentségfülke 1483-as. Az intarziás díszítésű papiszék-támlák és a szárnyasoltár (Szt.-Márton festménnyel a centrumban) , Johann Stoß műhelyének 1520-as alkotásai . Johann Stoß apja ,Veit Stoß , a krakkói Mária-templomban őrzött , legnagyobb XV.sz.-i későgót szárnyasoltár (1477-1489 ) faragója   . A szószék 1480-ban készült.
            A 42 m magas  torony a 13. sz-ban épült . Középkori harangja 1440-ből származik .vissza :      a főoldalra      a templomokhoz  a lap elejére

                                                                                © Molnár Tamás  2002