Kisgyörgy Zoltán írása a  Háromszék  2005. április 13. -i számában jelent meg


 Besenyőn nem repül a sült galamb                                                

A letűnt közelmúltra emlékeztet az elvárás, hogy az azóta létszámában megcsappant s magát szinte tehetetlennek taksáló faluközösség élete alakulásában kívülről-felülről várja sorsának jobbulását.
 Alig maréknyian ismerték fel Besenyőn azt az igazságot, hogy aki magán segít, azt a Fennvaló is segíti. A történelem rokkáján lepergett hatvan esztendő csak rontotta-gyengítette a besenyői ember életét. Jobbá tenni, tudjuk, nem könnyű, de a faluközösségnek lépnie kell, mert a sült galamb az oly híressé lett Besenyői-tó partján sem repül magától...

     Meddig áll a betlehemi csillag?

     Mármint a falu kálvinista templomának tornya tetején. Ijesztő a dombon trónoló templom külseje, pedig ki a faluba belép, ezt látja meg elsőként. Megviselte az idő a cserépsisakot, nem tudni, meddig bírja a szarvazat a terhet. Éppen ezért elsőként Berszán Tibor megyebíróhoz kopogtattunk be, aki négy éve tölti be a 120 kepefizető lelket számláló és az utánuk élő eklézsia gondnoki tisztségét.

     — Itt erősen nagy a baj. A toronytetőt megette a rossz, s a templomon is meg kellene forgatni a cserepeket. Ázik fel a fal, s kiszárító árokkal kellene körülvenni az épületet. Kívül-belül meszelésre szorul. Azt sem tudom, hogy belül lemeszelhetjük-e azokat a kutatóablakokat, amelyeket a műemlékesek évekkel ezelőtt kibontottak. Keresték a régi falfestményt. Ekkora munkálathoz sok pénz kell. Külső segítségre is szükség volna, mert a templom fenntartására és egy pap fizetésére ez a kis gyülekezet nem képes. Tétlenül nem ültünk eddig sem, mert esővízcsatornát csináltattunk. Sehonnan nem kaptunk segítséget, kimondottan a hívek kepéje a jövedelmünk, s az a kevés, ami a földek után jön. A püspökség sem segített rajtunk. Erdőrészünkből most jutott tűzifa a parókia számára. Lelkészünk eltávozott Sepsiszentgyörgyre. Sok a magyar cigány a faluban. Ők reformátusok, de csak öt család a kepefizető. Földvagyonát nem kapta mind vissza az egyház, még négyhektárnyit ki kell mérniük...

     Berszán Tibor fenntartja, hogy lelkipásztor kellene a falunak, de mint sejteni engedte: a lelkészi fizetés gondot okoz, még ha Sepsibesenyő a szomszédos Eresztevénnyel alkot is egy egyházközséget. Olyan lelkipásztort szeretnének, aki testvérgyülekezetet, holland segítséget is szerez az egyháznak. Fontos már csak azért is, hogy a barátság felrázza tunyaságából az önbizalmát vesztett faluközösséget, mely nehezen érti meg — s itt a baj —, hogy a kepéből és a perselypénzből nem lehet fenntartani az ősi egyházat. Úgy tudjuk, ez az egyház nem pályázta meg azt a pénzösszeget, melyet minden évben a megyei tanács hirdet meg a történelmi egyházak segítése céljából... ki a hibás ezért az elmaradásért?

     Évekkel ezelőtt testvértelepülési és testvéregyházi kapcsolat jött létre Sepsibesenyő és a magyarországi Eperjes nevű település között. Badi Álmos polgármestertől megtudtuk, az eperjesiek el is látogattak Besenyőre, fogadták is őket, amint illik. Azóta csend van. A kapcsolat meglazult, megszakadt... Ki a felelős ezért? Ki képviselte akkor a vendégfogadók közül Besenyőt? Nincs postabélyeg, nincs internet és telefon? Ám vannak besenyői patópálok, tunyaság... nincs eperjesi sült galamb...

     Hol van az ifjúság?

     Berszán Emesétől kérdeztük, aki nem sok jót tudott mondani:

     — Mi, magyar fiatalok — sok a fiatal cigány is faluban — nem vagyunk többen tizenötnél. Amióta a lelkészünk elment, meghalt az ifjúsági munka, nem működik az IKE-csoport. Nincs semmi, nincs ifjúsági élet...

     Megtudtuk, hogy a magyar fiatalok nem ülnek össze a cigányokkal, s a baj tulajdonképpen az, hogy senki nem vállalja közülük az ifjúsági vezető szerepet. Arra pedig még senki sem gondolt ebben a faluban — de máshol sem nagyon Háromszék-szerte —, mit lehetne tenni azokért a cigány fiatalokért, akik nyelvünket beszélik, énekeinket énekelik, hiszen őket semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyház pillanatnyilag nem vállalhatja fel (kéthetenként szolgál be Besenyőre t. Marosi Károly dálnoki lelkipásztor), az RMDSZ helyi választmányát pedig — a megkérdezettek közül — senki sem ismerte...

     — Azt is el tudnám képzelni, hogy azok a tehetősebb szentgyörgyiek és máshonnan való magyarok, akik itt hétvégi házat tartanak fenn, ha nem másképpen, csak rátarti magyarságból, nyújtsanak nekünk valamelyes segédkezet. El sem lehet képzelni, hogy itt, ahol a tó a turizmus jövőjét alapozza, a falu lefelé csúszik a lejtőn... — mondja a besenyői gondnok.

     A jelen mellőzi a múltat

     A jelen nehézségeivel küzdő fiatalokat nem érdekli a falu patinás múltja, nem tudatosult bennük, hogy az értékek turisztikai kuriózumok, s azokat el lehet majd adni. A Szent László-freskó története kapcsán — nemcsak Maksára — ide is el lehetett volna hívni a Julianus Alapítvány csoportját Dávid Ibolya asszonnyal az élen, ha nem egyébért, hogy lássák, milyen a templom. A nagy kiterjedésű tó, állandóan épülő partja jövőt jósol az idegenforgalomnak. A műemlék Forró-kúria már holland kézen van, s a hollandok számítógéppel segítették a helybeli iskolát. Ki tudna Besenyőből turisztikai falut varázsolni, ha nem a helybeliek? De ki tudná leginkább jobb irányba terelni a faluközösség gondolkodásmódját? A sült galamb a tó partján...! A törcsvári román parasztnak több az esze, mint a besenyői székelynek? Mert lám, a vár kapcsán s a Drakula-hóbortot kihasználva Törcsvár Románia egyik első turisztikai faluja!

     — Lenne itt éppen elég mutogatnivaló — bizonygatta a 88. évét taposó Páll Józsi bátyánk. — Itt volt Csulak Marci vára a faluban, tovább a Várhányás, odébb az Óriáspince. Ezeket alagút kötötte össze. Meg is kaptuk a kertben, amikor a silót ástuk. Sok a régészeti lelet, itt van a Récéskúti kirándulóhely, a Büdöskút. Itt született Szotyori Nagy Gyula altábornagy, hadtestparancsnok, ő vonult be Erdély felszabadításakor Sepsiszentgyörgyre, s akkor itt hált a testvérénél, Besenyőben. A százados abba a kapuba, ahol Nagy Gyula megszállt, egy őrszemet állított. Meglátta a tábornok, s kérdezte, miért álsz itt, fiam? Ide tettek paranccsal, hogy őrizzem a házat! Menj haza, engem itt nem kell őrizni, én itthon vagyok, ez az én szülőfalum! Azon csodákozom, hogy maguk annyi hírességről írnak, de erről a nagy katonaemberről soha nem olvastam semmit... Róla nem lehet megfeledkezni. Az apja itt volt pap. A Nagy família sírjai az iskolatábor kertjében domborulnak... Hogy azt a bennvalót sem igényelte vissza senki, nem értem. Miért bitorolja az állam? A templomunk előtt áll egy kopjafa, azon az ő neve is rajta van. Mi nem felejtettük el...

     Lesz-e kénes gyógyfürdő?

     Besenyő két fiatal tanácsi képviselőjével, Ambarus Gáborral, Sorbán Györggyel és Badi Álmos maksai polgármesterrel a falu jelenéről-jövőjéről beszélgettünk. Sok még a megoldatlan kérdés. Kezdjük az infrastruktúrával. A községi rangú bekötőút jó állapotban van, de Angyalos felől a 121-A számú megyei rangú szakasz szinte használhatatlan. Ezt a megyei tanácsnak kell járhatóvá tennie. A szabadeséssel működő Császár-kúti ivóvízhálózatot is fel kellene újítani, természetesen a besenyőiek közmunkájával. Pénzalapot erre a polgármester ígért. A kiosztott földvagyon körül is van még baj, Sorbán Erzsébet arról panaszkodott, hogy anyósáék földjussát nem mérték még mind vissza. A horgászok-halászok garázdálkodnak a tópart besenyői oldalán. Lopják a terményt (krumplit és tejes kukoricát ősszel), lebontják a deszkakerteket, deszkabudikat, hogy tüzet tehessenek, szerfelett zajonganak, szól a hóra-szirba szerű hegyitangó, s a falutáblát több alkalommal leszerelték. Szentül hiszi mindenki, hogy etnikai gyűlöletről van szó: egyszerűen nem tűrik, hogy a Pădureni felirat alatt ott álljon: Sepsibesenyő.

     — Teljesen el vagyunk zárva a világtól. Én nem hiszem, hogy iskola és horgász-, fürdőidény alatt ne lenne utas bár napi egy buszjáratra — bizonygatott Ambarus Gábor. — A polgármester elismerően beszélt a besenyői tanácstagokról, de tudott dolog, két fecske, ha fiatal és ambíciós is, nehezen csinál nyarat. Két utcaszakaszra kavicsot kértünk. Járhatatlan a paplak mellett lejtő utca és a Belső utca egy része.

     — A falu és az egyház dolgaiban hamar kell határozni és tenni — veti közbe Sorbán György. — Apám útján ajánlkozott egy vállalkozó, hogy géppel kiásatja a templom körüli leszárítóárkot, de a presbitérium gondolkozott, azóta sem mondott igent.

     Besenyőn is túl vannak már a bácsválasztáson. A tanácstagok segítségével összegyűlt a legeltetési díj, így ebből idejében műtrágyát tudnak hinteni a Buja nevű legelő gyepére.

     Mi lesz a Büdöskúttal? — vetődik fel a kérdés, valahányszor Besenyőn járunk. A faluközösség szeme láttára romokká lett, csak a forrás van még meg. Kérdezni nem elég. A forrás a közbirtokosság területén van, értékesítésére nem gondolt? Kénes-szulfátos gyógyvizével mozgásszervi bajokat lehet kezelni, pénzt lehet szerezni.

     A polgármester azt állítja, hiába van a forrás a birtokosság területén, az a község tulajdona, s mint ilyenre, pályázatot hirdetett meg az interneten is. Várják a befektetőt, aki kiépítené. Van, aki üdvözlendőnek tartja, hisz is a polgármester jóakaratában, mások amellett kardoskodnak, hogy az értékesítés a közbirtokosság dolga! Hogy képes lenne-e rá annak választmánya, az már más tál tészta...

     *

     Délutáni csendben hagytuk el a falut. A tó partja még csendes, kora április. Megkondult a besenyői harang, mintegy vigaszként, biztatóként, már csak azért is, mert a besenyői hívek pénzén hegesztették! Vissza is kapta ,,elhalványult” hangját.

     Kisgyörgy Zoltán