Székelydálya református temmploma                                                  
Udvarhelyről a 133-as , Kőhalomra ( Rupea ) vezető aszfaltúton indulunk el . A Homoródszentpéter utáni éles kanyarban  jobbkéz felé a községközpont , Kányád (Ulieş) irányába térünk le. Hat km sarát-porát feledve érkezünk meg a vidék egyik legjelentősebb műemlékét rejtő kis faluba ,Székelydályára.
     

A pápai tizedjegyzék szerint 1333-ban már plébániatemploma van , papja Kelemen 2 és fél banális adót fizet Rómának. Egy évvel később ugyancsak ő a főszereplő : „ Clemens sacerdos de Daya solvit II banales antiquos  “. Egy 1309-es adat  Dalia plébánia Hermann nevű papjáról is tudósít , mely helységnevet ugyancsak  a Székelydályáéval azonosíthatunk . A reformáció idején  reformátussá váló k0z0sség a 18.sz-ra anyaegyházként működik.
A mai templom építését a 14.sz első felére teszik , sőt feltételezik , hogy a 13.sz fordulóján már állott .Ebből a korból való ugyanis a hajó , mely akkoriban még boltozott volt , később bordás mennyezetet kapott .  Az 1990-ben elkezdett nagyméretű régészeti feltárások során  a mai sokszögzárodású gótikus szentélyben az ezt megelőző kor szögletes alaprajzú falait tárták fel. A korábbi épület létét támasztja alá a település Monumenta Vaticana-beli 1333-as első említése is ,valamint az 1791-92. évi javítások során feltárt 12.sz -sírmaradványok.

                        

Legjobban a szentélyboltozat 1500 körüli , élénkzöld alaptónusú indadíszítésű falfestményei maradtak fenn . A motívumok között reneszánsz pajzsokba helyezett 8 címer látható . Orbán Balázs így kezd hozzá leírásukhoz : „Ezek elseje jobbról (heraldicailag) koronával ékitett négy osztályos czimer. Közepén egyfejü sas , különosztályainak kettejében koronás oroszlány. Harmadikában 3 , negyedikében 4 folyam-szalag .” (a Jagelló-címerről van szó )
 A szentély mennyezetfestményeit Van der Kallen a restauráció megkezdése előtt fényképezte. A képre kattintva saját fotóillesztésemet nézheted meg.    a régi székely - és Jagelló-címer
Második a régi székely címer ( szívet , koronát és medvefőt szablyára tűző kar ) , utána Brassó és Segesvár  címerei következnek , míg a baloldaliak elsejében ökörfő nap és holddal szarvai közt ( Moldva és székely czimer összetétele ) Másodikában egy középpontról kiinduló 3 rózsa levél ” - valószínüleg Barcarozsnyó , míg az utolsó kettő a Szeben - ill.a hiányos középkori magyar címert ábrázolják
Valószínű , hogy a mennyezet festése szász mester kezeműve , habár Léstyán a bölényfej csillaggal motívumát egyértelműen Barabási Lénárd 1501-1525-es évek között alkotott munkájának tulajdonítja ). A kehely formájú gyámköveken férfi  és női fej körvonalai  vehetők ki. A boltzárókövek közül az egyik mesterjegyes , másikon üres pajzs , következőn hatágú csillag látható , az utolsó pedig díszítetlen .
Van der Kallen fotója Az 1630-ból származó festett hajómennyezet 56 kazettából áll , valószínüleg szász asztalos munkája . Először Orbán Balázs  ír róluk 1860-ban , majd Huszka József közöl tanulmányt a  „ Magyar díszítőmotívumok a Székelyföldön ” című művében .( 1883-Sepsisztgy. 9-10. old. ) A  részben pontozásos technikával készült kazetták rajzai szabad kézzel készültek.

Középen keretelt mezőben csak részben olvasható felirat látható :   Aedificatum est hoc lacunar in anno salutis 1630 die XIX. novembris...


Mesterkazetta
Kelemen Lajos ennek kapcsán így ír róluk : A késő őszi idő a befejezés időpontját jelzi , s amilyen bágyadt egy ilyen őszi nap , éppen olyan ez a mennyezet is. Középszerű,...mintáiban nyoma sincs a gyalakuti mennyezet... méltóságának...vagy a csíkdelnei minták könnyedségének...Színei...bágyadt  fakópirosak , kékek és sárgák, szennyesszürke körvonalakkal...” ; „ káposztalevélszerű akantuszdísz , négyszirmú rózsavirág laposodik, esetlen mellékdíszítmények , sívár mesteremberi világ”  kifejezésekkel tarkítja a továbbiakban lesújtó véleményét  Művészettörténeti tanulmányai első kötetében ..„ Elrettentő példaként”   íme egy pár közülük ...

 Új   Új   Új       2010 augusztusi riport a Székelyhonon        Új   Új   Új

  Új   Új   Új    A teljes székelydályai mennyezetet , egyenként kinagyítható táblákkal    " Az ég mennyezeti " c.oldalon nézheted meg     Új  Új  Új

 

        2003 áprilisában Nincs szándékunkban Kelemen kritikájával vitába szállni , itt mindössze azt a  tényt szeretnénk rögzíteni, hogy a kazetták , miután többéves marosvásárhelyi restaurációs kálváriájukról hazaérkeztek Székelydályára,  a falhoz támasztva várják , hogy visszakerülhessenek eredeti helyükre .

Az általános  pénzhiány sajnos arra enged következtetni , hogy ez a helyzet tartóssá válhat  !  Legutóbbi , 2003 áprilisi ottlétunkkor kilazult boltzárókőről és két éve szünetelő munkálatokról hallottunk .

A templomkerten belül a fal melletti eredeti helyéről a javítás során eltávolították Derzsi Petki János kancellár feleségének , Kornis Katának  (1581-1637 - Apafi Mihály fejedelem nagyanyja ) 1641-ben készült és  Székelyderzsről Székelydályába került sírkövét . A sírkő a nagyszebeni Elias Nicolai műve .
Az épület külső északi falán falfestménytöredékek kerültek elő .     Csúcsíves   „ déli bejárata jobb és baloldalán , majdnem a toronyig terjedőn , az eddig ismert leghosszabb ( mintegy 5 m ) székely rovásírásos szöveg bukkant elő az őt fedő mészréteg alól. Megfejtése még várat magára , rengeteg ugyanis a kibetűzést gátló , egyidős , még nedves vakolatba karcolt vonás”  ( Ferenczi Géza -Utazások Udvarhelyszéken  Udvarhely , 2001 )
A templom jelenlegi tornyát 1799-1804 között építették . Harangján a köv. felirat olvasható : Jesus Nazarenus,Rex Judeorum venit in mundum et homo factus est.M Paulus Neidel me fecit in Anno Dni 1643
 

A Pesti srácok riportja a megújuló székelydályai templomról

 

Utószó : Székelydályán 1656 előtt  iskola , 2003 -ban pedig egy  köztelefon  működött. Dálya református lelkipásztorának postacíme :
Fülöp Szabolcs
4194 Daia nr. 12 p. Ulies jud. Harghita


vissza :         a főoldalra    a templomokhoz   a lap elejére  

                            

                                                     copyright ©    Molnár Tamás  2003     

utolsó frissítés : 2016 január