A Szent Katalin -
legenda

 freskórészletei a homoróddaróci református templomból


    
     Alexandriai Szt. Katalin

Katalin a IV.század elején élt az egyiptomi Alexandriában. Az utolsó nagy keresztényüldözés során halt mártír halált. Legendája szerint szépséges, sőt kissé hiú királylány volt, akit egy keresztény remete oktatott a keresztény hitre, és meg is keresztelt. Egyik látomásában megjelent neki Jézus (gyermekként, anyja ölében), és gyűrűvel eljegyezte őt.
A nagy műveltségű leány az alexandriai császári udvarban szemrehányást merészel tenni Maxentius (vagy Maximianus) császárnak a keresztények kegyetlen üldözése miatt. Okos érveivel annyira sarokba szorítja a császárt, hogy az Alexandriába hívatja birodalma ötven leghíresebb tudósát, hogy vitában győzzék le Katalint. A tudósok azonban egytől egyig alulmaradnak, sőt Katalin érveinek hatására keresztény hitre térnek, és mindannyian máglyahalált halnak. Katalint börtönbe vetik, ahol angyalok, sőt maga Krisztus is meglátogatja. Titokban a császárné és a legfőbb hadvezér is felkeresi; Szt. Katalin megtéríti oket, amiért halállal bunhodnek, amikor a császár tudomást szerez a dologról. Maxentius ezután megkísérli a szép és rendkívül okos keresztény leányt eltántorítani mennyei jegyesétol, hogy római császárnévá tegye. Minthogy Szt. Katalin állhatatos marad, a császár elrendeli kerékbe törését. A szögekkel és furészélekkel kivert kerekek azonban szétrepednek, és többezer bámészkodó pogány halálát okozzák. Végül lefejezésre ítélik, de elobb még azért imádkozik, hogy aki a szorongattatásban vagy halála órájában megemlékezik az o kínjairól, azt segítse meg az ég. Egy égi hang megígéri kérésének teljesítését, és lefejezésekor vér helyett tej folyik a sebébol.    Forrás : Sulinet
                                            

                                           

                                                 

                                 

                                               
      

    A felvételek 2003 áprilisában ill. 2008 augusztusában , a felállványozott templom nyújtotta fotózási lehetőségek függvényében készültek

                                                              
                               

   vissza