Marosszentkirály    ( Sâncraiu de Mureş )

 

Entz Géza  szerint  a Székelyföldön a „ legkorábbi , 13. sz. eleji épületeket Marosvásárhely környékén találjuk. A legkésõbbieket Csíkban és Háromszéken . Az aranyosszékiek már a következõ századba nyúlnak át .  Feltûnõ,hogy a székely egyhajós templomok három kivételével ( Ikafalva, Nyárádszentmárton, Felsõboldogfalva) mind félköríves szentéllyel épültek . Román kori torony csak Marosszentkirályon maradt.“

 

                Marosszentkirály református temploma A Maros-hídon áthaladva balra térünk s a fojtó városszéli forgalomból kikerülve , a fõútról jobbkézre nyíló egyik mellékutcában pillantjuk meg úticélunkat , a marosszentkirályi református templom tornyát .
 
                                   

S valóban , ezúttal fõleg a torony érdekel minket , mivel „1900-ban a hajót és a szentélyt lebontották és újjáépítették . „ A faragott részletek a kolozsvári múzeumba kerültek“   (Entz Géza)     
A település elsõ említéseként egy 1239-bõl való oklevelet tartunk számon , amely „szentkirályi székelyekrõl” beszél. ( Suciu: Dictionar istoric ) Az  1332.  évi pápai regestrum szerint önálló  egyházközség :  „Petrus sacerdos de Sancto Rege solvit 20 banales antiquos et XXVI denarios “ , de a település korábbi létére vall az a tény  , hogy 1890-ben „ a 13.sz elején épült templom temetõjében ezüst hajkarikák kerültek elõ “ . 1390-ben a település az erdélyi püspök levelében Zenkyralként szerepel ,1419-es oklevélben István király tiszteletére emelt templomról hallunk ( „ Laurentius plebanus ecclesie sancti Stephani regis in Zenthkyral“ ) Az 1567-es regestrumban Zent-Király néven ,  négy kapuval szerepel .
     

 Orbán Balázs még látta  a „ 7 lépés hosszú ,6 lépés széles szentélyt “ , amelyet köríves diadalív választott el a három lépéssel hosszabb hajótól . A szentély északi oldalán ill. az apszis közepén románkori ablakok nyíltak, a hajó déli falán két köríves ill. egy kerek ablakot és csúcsíves kaput lehetett látni . A hajó és a szentély falait díszítõ „élénk színû freskókra "  Nemes Ödön   és Kelemen Lajos 1894-ben bukkannak rá .  Nemes  Ödönnek köszönhetjük a ránk maradt színezett rajzmásolatokat , amelyeket a kolozsvári múzeumban õriznek .  A feltárt  400-éves falfesménytöredékek  ugyanis a következõ években  a hajóval egyetemben  megsemmisülnek .

 

                   nemes.oedoen-szt.katalin-legenda.jpg (746871 Byte)

 

              Nemes Ödön rajza  a marosszentkirályi Katalin-legenda töredékéről

                               

                               Így látta Orbán Balázs

 

                                 Greguss János rajza az egykori templomról

  

                                  templombelső 2003 tavaszán
   

                                        Szentkirályi templombelső - 1994

 

Az 1970-80 - as évek beköltözései révén megnövekedett gyülekezet számára az addigi templom szûknek bizonyul , így 1991-ben új templomhajó építéséhez fognak , amit egy évvel késõbb fel is szentelnek. 

                        

                             románkori ablakok

    Az eredeti formában megmaradt torony nyugati és északi felén található ikerablakok már Orbán idejében  is be voltak falazva , míg a déli ma is nyitott.

 

                                        befalazott románkori ikerablak

 

 

Két harangja közül a  régebbi a 15.sz. közepérõl származik ,  minden valószínûséggel segesvári bronzmíves mester munkája  ( Kelemen Lajos)    Írás nem látható rajta , a három érem ülõ evangélistát , trónoló uralkodót ( IV.Béla herceg ?)  
és dicsfénnyel ellátott agnus dei -szimbólumot ábrázol  ( Orbán Balázs ) 

 

 

 


                             trónoló uralkodó

  

 

 

                           A kisebbik harangon  a következõ felirat olvasható:

 

 MÁTÉ SÁNDOR ÉS ÉDESANYJA NAGY ANNA VETTÉK ISTEN DICSÕSSÉGÉRE A S.N. NÁZNÁNFALVI REF. ECLÉZSIA SZÁMÁRA ANNO 1764.

 

                                                     

                                     

   Az udvaron Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész 2001-ben leleplezett István-király  szobrát  látjuk .

 

 

 

 

                                 Marosszentkirály  református gyülekeze 2009-ben 1576 lelket számlált .

           

               sirkoe.jpg (240828 Byte)

                         sírkő  a szentkirályi temetőben

                                 a  távolban város

 

                                                                    a távolban város : Marosvásárhely

  

  Hálás köszönet Csáky Károly nyugalmazott lelkipásztornak az  adatközlésért !

 

 

 

Marosszentkirály református lelkésze 2010-ben

   

Veress László

 

547525 Sâncraiu de Mures

 

str. Delurenii nr. 2 jud. Mures

             tel. +40-265-316894

             mobil: +40-745-692666

e-mail : laszlovr@yahoo.de

 

 

  

                  vissza :         a fõoldalra    a templomokhoz   az oldal tetejére

 

                                                                                                                       © Molnár Tamás  2003-2010