„ Ezen jegenyeerdőktől körülárnyalt ,a Küküllőtől körülkanyargott falu egy magaslaton igen festőileg fekszik ,ódon templomával ,büszke kastélyával..." (Orbán Balázs)   

              Ar erdőszentgyörgyi református templom 
             Molnár Péter felvétele A napjainkban városi ranggal bíró település a Marosvásárhely - Szováta  közötti útvonal legnagyobb faluja.


 
                                                 

 Erdőszentgyörgy a templom védöszentljéröl kapta a nevét . A település első említése az 1333-as pápai tizedjegyzékben „de Sancte Georgio“ néven maradt ránk , -  Péter pap 6 banálist fizet Rómának - , 1453-ban Zenthgerh formában fordul elő , az 1567-es regestrum Erdeo szent girjeorkij -t 12 kapuval jegyzi , (Székely Oklevéltár II.köt.217.old.) ,1603-ban Erdő Szent Györgyként  jelölik . (Léstyán) A helység a reformáció idején előbb unitárius, 1640 -töl református lesz .

 

Az  „ódon templom“  már Orbán Balázs idejében  is több átalakítás nyomát viseli magán , hiszen a 13-14. sz. fordulóján épült hajlék  ekkor már a XV.sz-i átépítés gótikus stílusjegyeit is hordozza  :  többszöggel záródó szentély , csúcsíves ablakok, a torony alatti főkapu,déli kapu .  Az 1759-60-as ,  a Rhédey  és Wesselényi családok támogatásával  megvalósuló templomrenoválás is hátrahagyta  már nyomait az épületen , s az  átalakítások sora  még ezzel sem szakad meg , mivel az 1935-36-os években történő felújítás során , abból a meggondolásból,hogy az épület belseje több fényt kapjon, a csúcsíves ablakokat   stilizált , hosszúkás  nyílásokkal helyettesítik .

A  templom   nevezetessége  Sipos Dávid  1760-ban , Wesselényi Kata megrendelésére készült  kőszószéke

 
                          Szószék - a képre kattintva nagyobb méretben is megtekintheted                    A szerző, B.Murádin Katalin rajza Faragott kőszószékek Erdélyben c. munkájából származik                     

 

                           Egy késői Sipos Dávid motívum a katedra jobb oldalán

 

A szószéken található Rhédey- ill.Wesselényi - címerek az épület több más részén is fellelhetők  :


                            A kép a székely-magyar rovásírás c. tanulmányból származik , rákattintva idézett oldal kapcsolódik.


Megemlítendő még a változások korában az északi támfalba vésett rovásírás töredék, amelynek   megfejtése a mai napig  várat magára .    

                             

                              Rhédey Claudia

Erdőszentgyörgyön született  és templom kriptájában nyugszik Rhédey Claudia grófnő , 

a jelenlegi angol királynő, II Erzsébet  ükanyja . 

A Rhédey család ezen ágáról illetve az angol királyi családhoz  fűződő szálairól a  

 Bárdossyak   honlapján olvashatsz többet .

 

 

kattints rá : Rhédey Claudia emlékezete

A településnek az 1992. évi népszámláláskor  4794 lakosa  volt, melyből 3327 magyar, 1163 román, 299 cigány, 4 német, 1 más nemzetiségű. Felekezeti megoszlása : 2884 református  , 1121 ortodox , 392 római katolikus  , 171 unitárius  , 16 görög katolikus  , 210 szektás .

Erdőszentgyörgy református lelkipásztorának  címe :
Gáspár György
3280 Sângeorgiu de Pădure
str. Rozelor nr. 4
jud. Mures


vissza :         a főoldalra    a templomokhoz     a lap elejére  

Erdőszentgyörgyi templomképek

                                                                                                                                      ©   Molnár Tamás   2003- 2011