" Az erdélyi szászok több évtizede tartó exodusa nyomán ma már szinte nem is találni olyan szász falut Erdélyben, ahol két-három öregemberen kívül még valaki németnek vallaná magát . A század elején még közel egymilliós romániai német közösségből ma már alig százezer lélek maradt szerte az országban. A Szeben megyei Almakerék esős időben alig járható, tizenöt kilométeres földút végén bukkan elő a semmiből, a falun túl már nem vezet semerre út. A világvégi településről azonban alig néhányan vándoroltak ki, a faluban a mai napig mintegy 150 fős német ajkú közösség él." (írta a Krónika 2002 okt.30 -án)
Almakerék  2005 augusztus 3-án  ünnepelte  fennállásának 700. évfordulóját 
           

          Evangélikus templom   

      Almakerék szász evangélikus temploma

A falut a Segesvárt Medgyessel összekötő 14-es számú megyei útról , Dánosnál Szászszentlászló irányába letérve közelítjük meg .

                                                                                   

A helység neve  már 1305 -ben ,jelenlegi formájában, „Almakerek”-ként fordul elő . Anjou Lajos 1349-ben  Gyulafehérvárott kelt birtoklevele  egy bizonyos Johannes”-t  „Malmkrag" birtokosaként nevez meg. Arról az Apafi Jánosról van  szó (1345-1374) , aki minden bizonnyal a templomhajót díszítő festmények megrendelője is volt egyszemélyben. Az Apafiak almakeréki családi templomát a Boldogasszony  tiszteletére szentelték. A templomot a XV. sz.-ban megerősítik , falövvel kerítik .

Ezt Apafi Miklós 1447.évi végrendeletéből tudjuk meg, ugyanott, ahol unokáját, Mihályt –1440-1469- egyedüli örököseként nevezi meg. Ő,valamint felesége, Klára az oltár készíttetői. Alakjuk ezért Mihály arkangyal és (Assziszi) Szent Klára (1194-1253) társaságában, a Máriát üdvözítő angyalokkal egyetemben az oltár központi részén látható. Az oltár fölötti zárókövet is Apafi-címer díszíti .

A XV. sz-i bástyákból a két északon fekvőt később lebontották , mára csak az alacsony kaputorony,ill.a lőrésekkel ellátott, négy emeletes harangtorony maradt meg. 

 

       Kattints a nagyobb képért

             az erődített templom      

   ( kattints a részletesebb ábráért )

A templom koragót bazilikális rendszerben - három hajóval, a nyolcszög felével záródó apszissal, románkori szokás szerint a főhajó tengelyében épített toronnyal  készült.

                                                                                     

A szentélyt a XIV. sz.-ban  gótikusan átépítik , a freskódíszítés 1390/1400-ból való. A reformáció idején ezek a képek szokatlan módon, bármi átfestés nélkül, teljes díszükben a falon maradtak .

  

   A hajó északi oldalának falfestményeit 1350 körülre lehet datálni, gótikus narratív-lineáris stílusben készültek. Erdély legnagyobb és legteljesebb ikonográfiai tematikájú,  öt regiszterre osztott falfestményét látjuk magunk előtt,  többemeletnyi magasságban , húsz méter hosszúságban. Az együttes 53 képből áll.

 

                            az északi hajófal                                a hajófal részlete .  A kép a Kárpátok.info-ról származik

 

A reformáció idején bemeszelt festmények restaurálását 1914-ben Szőts Imre építész és Veress Zoltán festő végezte el. 

Közép-Európa kisebb vidéki templomaiban gyakran találkozunk ezzel a stílussal, Erdélyben Homoródon (1300) Bögözön (14.sz. eleje) és Homoróddarócon  (1370), a Szepességben Csécs és Zsigra templomaiban. 

A szentély  al secco technikával készült festményeit  az 1400 körüli európai udvari gótika remekműveként tartjuk számon .Tematikáját tekintve tulsúlyban vannak a Jézus életét-, feltámadását és a Mária megdicsőülését abrázoló jelenetek. Meghatározó háttérszínük a sötétkék .

 

                                                                                                  

Almakerék evangélikus templomának felbecsülhetetlen értéke a XV. sz.-ból származó

                   

                                                                     szárnyasoltár  ( a képre kattintva a részletes leírást tartalmazó oldalra jutsz )

                                                                                    Almakerék Mária-oltára  ( a Civertan-stúdió felvétele )

 

A templom harangjairól szólván megállapíthatjuk, hogy a  15. sz derekának pár durvább kidolgozású példányával van dolgunk, melyeket nagyszebeni vagy segesvári , eredetileg bizonyára nem harangöntő foglalkozású rézműves mesterek készíthettek.

Közülük elsőnek a 13-14 sz –ból származó nagyszebenit említjük, melynek vállán a köv.majuszkuláris felirat található : + O REX GLORIE + UENI + CVM + PACE  

                                            

A következő - (oldalán szőlőleveles-indás fríz húzodik) majuszkuláris felirata :

                     +O REX+ GLORIE+VENI+CVIM ( 14.sz vége Nagyszeben )

A következő durván öntött harang vállán sodrott bordakeretben minuszkuláris felirat : „ o rex. g(lori)e . veni. cv(m) . pace. anno. d(om)ini . m. cccc xxxx.1440 Nagyszeben ?

A 155 kg-os harangot, melynek vállán sodrott bordakeretben üres feliratsáv fut körbe,  az első világháború idején rekvirálják, a segesvári gyűjtőközpontból 1918-ban az MOB közbenjárása nyomán azonban kimentődik. Öntésének ideje a 14 sz.  közepére-végére tehető , ugyancsak segesvári műhely alkotása .

A sekrestye alatt található az Apafiak XVII. sz.-i kriptája .  Itt volt eltemetve az utolsó erdélyi fejedelem , Apafi Mihály  apja , Apafi György ( megh.1633-ban ).  A síremlék ,  Elias Nicolai egyik korai (1635)  műve 1916 óta  a Magyar Nemzeti Múzeumban lálható .

Míg 1941-ben a lakosság  65%-a volt németajkú, az 1949. évi 112 román család betelepítésével elkezdődő "új kolonizáció" nyomán Almakerék jelenleg kb.1200 lakosából  még 160 tartja magát német nemzetiségűnek. Az istentiszteleteken átlagban 40-50-en vesznek részt . A gyülekezet papja 1993 óta a Türingiából áttelepedett Joachim Lorenz . 

Elérhetőség :
Evangelisches Pfarramt A. B. Malmkrog
Joachim Lorenz, Pfarrer-Diakon
557117 Mălâncrav Nr. 86
Jud. Sibiu, Románia

telefon:+40/269/448641
mobil: +40/744/645473
hivatal: +40/745/191778
Fax +40/269/448641

E-Mail: malmkrog@ evang.ro
 
    A templom megtekintése végett a parókia szomsédságában található, 140-es szám alatt lakó Schlager családhoz kell fordulni..
 

 ide tartozik  : 

Fotók a Kárpátok. info oldalról
Almakerékről , németül 
Siebenbürger.de leírása
 
 

      vissza :              a  főoldalra         a  templomokhoz      az oldal tetejére     

                                                                                                         ©  Molnár Tamás   2005- 2011